Rajecká Lesná.... Slovenský betlehem

Rajecká Lesná

pohľad na obec Rajecká LesnáRajecká Lesná je obec s 1350 obyvateľmi, ležiaca v údolí vrchov Malej Fatry, vzdialená 5 km juhovýchodne od Rajca. Pod názvom Frivald sa spomína už v roku 1413 v listine, ktorou ju vojvoda Ctibor daroval za verné služby Michalovi Walachovi. Pôvodnými obyvateľmi boli nemeckí vysťahovalci. Dedina mala prevažne nízke drevené domčeky so sedlovou strechou a malými okienkami. Obyvateľstvo sa živilo poľnohospodárstvom, chovom oviec a včelárstvom. Kroj, vyšívaný drobným kvetinovým vzorom, si ženy uchovávajú podnes. Od roku 1948 nesie súčasný názov. Vyhľadávaným pútnickým miestom je Bazilika Minor - farský kostol Narodenia Panny Márie z roku 1866.
Slovenský betlehem v Rajeckej Lesnej je najväčšia drevorezba na svete, ktorej prvá časť bola sprístupnená v novembri 1995 a v priebehu ďalších dvoch rokov doplnená. Majster Jozef Pekara z Rajeckých Teplíc na ňom pracoval od roku 1980. Expozícia popri Kristovom narodení v Betleheme a jeho živote zobrazuje aj dejiny slovenského národa. Okolo scény Božieho narodenia začlenenej do obce Rajecká Lesná, sú v diele najznámejšími pamiatkami zastúpené všetky slovenské regióny - hrady Devín, Bratislava, Trenčín, Orava, katedrály v Nitre, Trnave, Spišskej Kapitule, Košiciach a ďalšie. Betlehem je 8,5 m dlhý, 2,5 m široký a 3 m vysoký, polovica z 300 postáv sa pohybuje. V budove, kde je betlehem, je na prvom poschodí galéria drevorezieb významných rajeckých rezbárov - Brieštenského, Veselého a Baču.
Slovenský betlehemSlovenský betlehemSlovenský betlehem


späť